Slogans van Artsen zonder Grenzen

Een slogan van Artsen zonder Grenzen die niet op Superslogans te vinden is? Voeg hier je slogan toe.